Bears in Mind

Bears in Mind is dé berenstichting van Nederland en bekend van Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Dit is een opvangcentrum voor onder andere mishandelde en getraumatiseerde circus- en theaterberen. Sinds 1993 hebben hier tientallen beren geleefd in een omgeving met rust en ruimte waar hun natuurlijke leefgebied zo veel mogelijk is nagebootst. 

In veel landen is het nog steeds normaal om. beren aan kettingen of in kooien te houden en te gebruiken voor vermaak. Elke beer die Bears in Mind redt, heeft zijn of haar eigen verhaal. In april 2022 is bijvoorbeeld de 24-jarige beer Kiriusha uit Oekraïne gered, omdat haar eigenaar niet meer voor haar kon zorgen vanwege de oorlog. Ze was ooit onderdeel van een circus en sleet nu haar dagen in een kleine kooi naast een resort. Gelukkig kan Kiriusha nu eindelijk van een fijn berenleven gaan genieten.

Beren worden gezien als de koningen van het bos, maar helaas hebben ze het in het wild ook heel moeilijk. Hun leefgebied verdwijnt door houtkap, ze worden bejaagd en hun gal wordt gebruikt voor medicijnen. Wereldwijd steunt Bears in Mind projecten om de natuurlijke leefomgeving van beren te beschermen en stropen tegen te gaan. Daarbij richt de stichting zich ook op voorlichting en educatie van de lokale bevolking in gebieden waar beren leven.

Stichting Bears in Mind is volledig afhankelijk van donateurs, giften, sponsorgelden en nalatenschappen. Kijk voor meer informatie op de website. Help jij mee om beren weer gewoon beer te laten zijn?