Sponsorwerving

Steun beren wereldwijd door mee te doen aan de Beregoeie Run en geld op te halen voor Bears in Mind en Ouwehand Zoo Foundation. 

Bears in Mind
De stichting Bears in Mind zet zich al decennia in voor het welzijn van bruine en zwarte beren in binnen- én buitenland. Beren worden gezien als de koningen van het bos, maar helaas hebben ze het moeilijk in het wild. Hun leefgebied verdwijnt door houtkap, er wordt op ze gejaagd en hun gal is erg gewild voor in medicijnen. Bears in Mind steunt projecten om de natuurlijke leefomgeving van beren te beschermen en stropen tegen te gaan. Voorlichting en educatie van de lokale bevolking maken daar een belangrijk deel van uit. 

Ouwehand Zoo Foundation
Deze stichting, een initiatief vanuit Ouwehands Dierenpark in Rhenen, richt zich op natuurbescherming, soortbehoud en natuurbeschermingsonderwijs. In de afgelopen dertien jaar doneerde de stichting miljoenen aan uiteenlopende projecten met onder meer de focus soortbehoud, educatie van de bevolking en bescherming van leefgebieden tegen stroperij. 'Polar Bear Den Emergence Monitoring' staat op dit moment in de spotlights: een project waarin de onderzoekers het gedrag van ijsbeermoeders bestuderen voordat ze het sneeuwhol in verdwijnen en vlak nadat ze de jongen aan de wereld introduceren. Met deze monitoring hopen de onderzoekers te achterhalen wat menselijke invloed en klimaatveranderingen doen aan gedragsverandering bij ijsberen.

Wat kan de Beregoeie Run hierin betekenen?
Ren mee met de Beregoeie Run en draag bij aan een betere leefomgeving voor de beer, behoud van de soorten, onderzoek naar het natuurlijke gedrag en de menselijke invloeden hierop en het bijbrengen van kennis aan mensen die dichtbij of in de leefomgeving van de beer verblijven.

Geld ophalen voor de beren. Hoe?!
Laat je sponsoren en haal een mooi bedrag op voor de beer!
Het ingestelde streefbedrag is 150 euro, maar dit kan je zelf nog aanpassen! Hoe hoog leg jij de lat?